• Anasayfa
Gerekli Evraklar


Yaralanma Halinde İstenilen Belgeler :
 1. Kaza tespit tutanağı resmi tastikli sureti,
 2. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 3. Ölüm Raporu,
 4. Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
 5. Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
 6. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
Ölüm Halinde İstenilen Belgeler :
 1. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti
 2. Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 3. Dökümlü tedavi faturaları asılları,
 4. Maluliyet sözkonusu ise, maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 5. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
copyright (c) 2008
Free Web Counterkişi tarafından ziyaret edildi.